TDC-Fibernet

I november 2018 husstandsomdelte TDC i såkaldte forsøgsområder på private fællesveje på Vestamager tilbud om gratis tilslutning til udlægning af fibernet i områderne. Der afholdtes orienteringsmøder i områderne i løbet af december og mange husstande indgik straks aftale med TDC om tilslutning.

Under møderækken blev det imidlertid afdækket, at hverken TDC eller Københavns Kommune havde været opmærksom på, at opgravning for nedlægning af fibernet i private fællesveje forudsætter medvirken af de lokale grundejerforeninger, der drifter vejene og er ansvarlige for vejenes indretning og tilstand.

Som paraplyorganisation for mange af de berørte grundejerforeninger gik SGF straks før jul på banen over for TDC og Københavns Kommune og pegede på det mangelfulde i ikke af parterne at være orienteret direkte om forsøgsprojektet. Udstedelse af gravetilladelser på vejene forudsætter høringsproces, ligesom der kan være masser af lokale hensyn at tage i forbindelse med opgravningsarbejder på vejene.

Under dialogen efterfølgende har TDC åbent erkendt, at selskabet ikke har været god nok til at informere samt være opmærksom på retningslinjerne for indhentning og godkendelse af tilladelse til at grave i private fællesveje og har beklaget dette. Med hjælp fra SGF har selskabet og kommunen fået oplysninger om grundejerforeninger i områderne, idet SGF har opfordret TDC til selv direkte at kontakte og orientere de berørte grundejerforeninger, hvilket også gælder i forbindelse med høringsprocessen ved udstedelse af gravetilladelserne.

Som følge af kommunikationsbristen i projektet har TDC været nødsaget til at udskyde tidsperioden for projektets gennemførelse. I den forbindelse opfordrer SGF de berørte grundejerforeninger til at være opmærksomme på opfølgende informationsmateriale fra både TDC og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Af vedhæftede bilag fremgår de udpegede områder for gratis udlægning og tilkobling til fibernet på Amager.

Område 01 kan ses >>>

Område 02 kan ses >>>

Område 03 kan ses >>>